SzolgáltatásainkVagyon értékelés

Gazdasági társaságok, vállalkozások és természetes személyek ingatlanok, gép-berendezések, szellemi termékek, vagyonértékű jogok, készletek értékelését igényelhetik a következő esetekben: cég-vagy eszközeladásnál, illetve vételnél; cégösszevonások valamint társulások esetében; lízing ügyletek; apport; átalakulás; saját-tőke rendezés és megállapítás; könyvelési célok; hitelkérelem; biztosítás; megszűnés, felszámolás, csődeljárás esetében.  • Cég-vagy eszközeladásnál, illetve vételnél – a jövőbeni vételi vagy eladási ár tesztelése, illetve annak meghatározása
  • Cégösszevonások, társulások – az eszközök piaci értékének felmérése a jövőbeni közös cégben kialakítandó tulajdonosi arány, illetve befolyásolás meghatározására
  • Lízing ügyletek – a finanszírozásra kerülő eszközök értékének meghatározása a futamidő különböző időpontjaiban
  • Átalakulás – különböző cégformákra történő átalakuláskor az eszközök valós piaci értékének a meghatározása
  • Saját-tőke rendezés és megállapítás – a tulajdonosok, igazgatótanácsok kérésére a részvényesek biztosításra megállapított valós piaci értékek
  • Könyvelési célok – az eszközök pontos felmérése, a megnevezések, fellehetőségek, eredeti költségek és esetleges leírási kulcsok pontosításához.
  • Hitelkérelem és finanszírozás – folyamatos és kényszer felszámolási (menekülési) értékek megállapítása egy hitelkérelmezőnek vagy a finanszírozást nyújtó pénzintézet számára
  • Biztosítás – biztosítási események pontos elbírálásához az eszközök újraelőállítási értékének meghatározása
  • Megszűnés, csődeljárás, felszámolás – végső gazdasági döntések meghozatalához, az átszervezés vagy a felszámolás alátámasztására
A költség-megközelítés

Ez a módszer az értéket a vagyontárgy újraelőállításának, illetve helyettesítésének költsége alapján állapítja meg, leszámítva a fizikai kopásból, a funkcionális és a gazdasági elavulásból származó értékcsökkenést, amennyiben létezik és mérhető. A költség-megközelítés azon a feltételezésen nyugszik, hogy a körültekintő vásárló nem fizet többet a vagyontárgyért, mint egy olyan helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, amelynek hasznossága megegyezik a kérdéses tulajdon hasznosságával. 
Általában ez a módszer biztosítja a legmegbízhatóbb értéket az építmények, különleges épületek és szerkezet, közművek és a különleges gépek és berendezések esetében.

A piac-megközelítés

A vagyontárgy értékét a piac-megközelítési módszer az összehasonlításra alkalmas, közelmúltban értékesített vagyontárgyak elemezése alapján határozza meg. A berendezés értékelésénél a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az érték-megállapítás tárgyát képező vagyontárggyal, és kiigazításokat végzünk az olyan tényezőkülönbségek kiküszöbölésére, mint például az értékesítés időpontja, helyszíne, a fejlesztések típusa, kora és állapota, valamint a jövőben várható hasznosítást. Ezt a megközelítési módszert alkalmazzuk a gépek és berendezések esetében, amelyeknek ismert használtpiaca van.

Jövedelem-megközelítés


A jövedelem-megközelítés, a vagyontárgy értékét azon nettó bevételek tőkésítésére alapozza, amelyek a vagyontárgy bérbeadásakor keletkeznének, illetve egy vállalat esetében, az adott üzlet hozna.

Az egyes értékeléseknél az összes megközelítési módszert figyelembe kell venni, miután ezekből egy vagy több alkalmazható lehet a kérdéses vagyontárgy esetében.


Kapcsolat


MAREKING KFT.

Telefon: +36-30/250-7553 
Fax: +36-25/494-556 

E-mail 1: sztupjar@vnet.hu

E-mail 2: szl@mareking.hu
E-mail 3: info@vagyon-ertekeles.hu